Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, dále údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopis

Pro firmy

Pomůžeme vám získat nové pracovníky

O nás

Hodnoty naší firmy

Personální agentura Jobs Contact Consulting, s.r.o. je postavena na čtyřech klíčových hodnotách:

Víme, že lidé jsou v dnešní době největším bohatstvím každé společnosti. Podnikání personální agentury je založeno výhradně na lidech, jejich schopnostech a dovednostech. Naše klienty, uchazeče o zaměstnání i konzultanty vnímáme jako partnery. Naším cílem je, aby naše spolupráce byla dlouhodobá a opírající se o korektnost a vzájemný respekt.

Věnujeme maximální pozornost kvalitě naší práce a odbornosti. Do našich řad přijímáme pouze lidi, kteří mají chuť učit se novému a celoživotní vzdělávání a práce na svých schopnostech a dovednostech je pro ně radostí, samozřejmostí i nezbytností. Pro udržení kvality prochází všichni konzultanti systémem interního vzdělávání doplněným o externí vstupy. Naši konzultanti nejsou pouze odborníky v náboru, ale většinou mají několikaletou praxi v jiných obrech – ICT, vývoj, elektro, výroba, finance a ekonomika, obchod a marketing. Prostor však dáváme i absolventům, kteří si svoji pracovní kariéru teprve začínají budovat. Ti pracují vždy pod odborným vedením zkušenějších kolegů a jsou průběžně vzděláváni v oboru, ve kterém se rozhodli působit.

Náš rozvoj vnímáme jako velmi důležitý pro naše klienty. Jsme připraveni naslouchat aktuálním potřebám klientů a progresivně inovovat naše služby. Flexibilně a rychle se přizpůsobujeme požadavkům trhu práce. Přemýšlíme, zda danou věc, proces či úkon není možné udělat jinak a lépe.

Ten, kdo u nás rozhoduje, jsou naši zákazníci (firmy a uchazeči o zaměstnání). Mluvíme o všech aspektech spolupráce a společně s klienty dohodneme, jak má naše spolupráce vypadat. Pokud narazíme na problém, otevřeně a s důvěrou jej komunikujeme s druhou stranou, protože věříme, že spolu jej můžeme vyřešit lépe a rychleji.

Rovnocenným způsobem přistupujeme k nadnárodní korporaci i začínajícímu živnostníkovi. Každý zákazník je pro nás důležitý. Věříme, že férové jednání vede ke spokojenosti klienta, a že se spokojený zákazník vrátí a doporučí nás dál.

Dbáme na to, aby z naší činnosti profitovali všichni – firmy i uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci agentury i majitelé.

* povinné pole