Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Prima kariera, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ: 17184525 a společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Pro firmy

Pomůžeme vám získat nové pracovníky

Získejte s námi nové zaměstnance

Vyzkoušejte komplexní službu Personální marketing

Nabízíme personálně-poradenskou marketingovou činnost, která obsahuje konzultaci a navržení strategie oslovení vhodných uchazečů a její realizaci.

  • o  Navrhneme způsob oslovení správné skupiny uchazečů.
  • Pomůžeme Vám s textem oslovení, které zaujme a kandidáti na něj slyší a reagují.
  • Zveřejníme inzerát na pracovních portálech podle typu pozice.
  • Inzerát Vám profesionálně graficky zpracujeme.
  • o  Cílená propagace inzerátu na našem Facebooku + profesních skupinách dle dané lokality.
  • o  Sdílení na naší Linkedin síti + v oborových skupinách.

V případě zájmu o realizaci služby Personální marketing, se nám neváhejte ozvat.
Kontakty - telefon: +420 602 642 915 (9:00 - 16:00) | email: info@primakariera.cz. Rádi vám pomůžeme efektivně oslovit správné uchazeče!

 

* povinné pole