Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Prima kariera, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ: 17184525 a společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Pro firmy

Pomůžeme vám získat nové pracovníky

Předvýběr

Pro konkrétní pracovní pozici Vám v době 4 týdnů představíme dohodnutý počet uchazečů, kteří splňují definovaná kritéria a projeví zájem o nabízenou práci. Představením kandidáta se rozumí předání informací, které mají význam pro posouzení způsobilosti kandidáta pro konkrétní pracovní pozici a kontaktů na kandidáta.

Kandidátovi je představena konkrétní pozice a společnost a je potvrzen zájem kandidáta účastnit se výběrového řízení. U této služby již neorganizujeme jednotlivá výběrová řízení.

  • Podpis objednávky služby
  • Zadání hledané pozice
  • Práce na zakázce
  • Představení minimálního dohodnutého počtu relevantních, kteří mají zájem o danou pozici
  • Pohovory organizované již klientem
  • Nástup kandidáta

* povinné pole