Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Prima kariera, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ: 17184525 a společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Pro firmy

Pomůžeme vám získat nové pracovníky

Veletrhy / Talent Banka

Talent banka

Společně s Vámi definujeme zájmovou skupinu vašich potenciálních zaměstnanců. Vytvoříme databázi těchto kandidátů. Navrhneme a realizujeme komunikační a marketingovou strategii a vybudujeme u této skupiny značku atraktivního zaměstnavatele.

 

Veletrhy

Účast na veletrzích pracovních příležitostí pro studenty:

  • Posílení Vaší značky jako zaměstnavatele mezi studenty
  • Představení konkrétních otevřených pozic studentům
  • Předávání prezentačních materiálů (medailonek firmy)
  • Vytváření Talent banky pro Vaši společnost (emailové adresy účastníků)
  • Možnost prezentace Vaší společnosti reklamními předměty v soutěžích na stánku Jobs Contact – pořádáme soutěže a kvízy pro účastníky veletrhu – menší i větší ceny

* povinné pole