Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Prima kariera, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ: 17184525 a společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Pro firmy

Pomůžeme vám získat nové pracovníky

Zajímaví kandidáti

Pravidelně Vám budeme zdarma zasílat přehled kandidátů z vašeho oboru a lokality, kteří právě hledají nové uplatnění.

V našem newsletteru Vám zasíláme i výsledky našich průzkumů a zajímavosti z trhu práce.

C++ VÝVOJÁŘ

C++ VÝVOJÁŘ

Kandidát má pokročilé zkušenosti s vývojem v jazyce C++ a využíval framework Qt. Při tvorbě analýz využíval Enterperise architect, tvořil zjednodušené UML diagramy, Use Case, procesní diagramy, diagramy tříd. Věnoval se vývoji, údržbě, bugfix i komunikaci se zákazníky. Skriptuje v  jazyce Python. Anglický jazyk kandidát ovládá na pokročilé úrovni. Kandidát v současné době pracuje na pozici C++ Developer. Nové pracovní uplatnění hledá z důvodu nedostatku projektů a tím pracovní nejistoty.

Znalost technologií:
Programovací jazyk C++, Python, Framework Qt.
Znalost operačních systémů:
Windows, Linux – pokročilá uživatelská znalost.
Nejzajímavější projekty:
Stabilní vývoj a podpora aplikace pro mapování, práce 1,5 roku soustavného vývoje.

Termín pohovoru: Kdykoliv
Lokalita: Brno
Termín nástupu: do 2 měsíců
Očekávaná mzda: od 30.000 Kč
Představa o nové pozici: C++ Developer, C++ Vývojář

UNIX / LINUX ADMINISTRÁTOR

UNIX / LINUX ADMINISTRÁTOR

Kandidát disponuje pokročilými zkušenosti s administrací Linux systémů, především distribucí Debian. Ovládá na pokročilé úrovni sítě a IT security.  Skriptuje v interpretru Bash a zvládá Perl na základní úrovni. Kandidát je zkušený v konfiguraci a administraci Apache, Tomcat. Na pokročilé úrovni ovládá práci s databází MySQL, MS SQL a jazyk SQL. Na pokročilé úrovni disponuje angličtinou.

Znalost technologií:
Administrace systému Linux, skriptovací jazyk Bash, Perl, databáze MySQL, MS SQL a jazyk SQL, síťové protokoly, TCP/IP, UDP, VPN, FTP, SSH, DNS.
Znalost operačních systémů:
Windows, Linux – administrátorská znalost.
Největší projekty:
Práce na projektech IT security aplikaci pro státní správu a zdravotnictví.
Motivy ke změně zaměstnání:
Hledá novou výzvu.

Termín pohovoru: Ihned
Lokalita: Jihomoravský kraj
Termín nástupu: Ihned
Očekávaná mzda: od 40.000 Kč
Představa o nové pozici: UNIX / LINUX Administrátor


* povinné pole