Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Prima kariera, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ: 17184525 a společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Praktické rady a tipy

header_blogcategory_subtitle

Kdy je načase změnit zaměstnání

Kdy opustit staré známé místo a vydat se vstříc novým výzvám? Přečtěte si, jaké jsou nejčastější důvody, které vedou lidi ke změně zaměstnání. Dozvíte se, jaké otázky je potřeba si klást, když cítíte, že v současné práci nejste spokojení

Jak najít skvělou práci rychle

Důvodů k tomu začít hledat novou práci je mnoho. Nezapomínejte, že na změnu k lepšímu nikdy není pozdě! Nepromarněte své produktivní roky tam, kde vás to nebaví a kde vás nedokáží ocenit. Najděte s námi skvělou novou práci snadno a rychle.

Jak napsat motivační dopis?

Při oslovení společnosti doporučujeme přiložit k zasílanému životopisu i průvodní dopis. Cílem průvodního neboli také motivačního dopisu je sdělit, čím Vás dané místo zaujalo, a jaké máte předpoklady se o místo ucházet.

Jak napsat reprezentativní životopis?

Profesní životopis je dokument, který Vás reprezentuje při hledání nového zaměstnání. Je to první informace o Vás, která se potenciálnímu zaměstnavateli dostane do rukou. Vytvoření životopisu je třeba věnovat náležitou pozornost, aby na první pohled zaujal.

Rady, jak se připravit na pohovor

Chystáte se na pracovní pohovor? Přemýšlíte, jak se připravit, čeho se vyvarovat a na co nezapomenout? Mějte na paměti sílu prvního dojmu. Pouze 7 vteřin stačí na to, aby si personalista řekl: Líbí se mi / nelíbí se mi.

* povinné pole